Gefran luôn làm việc để đảm bảo cho khách hàng của mình những sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy phù hợp với tiêu chuẩn.

Các sản phẩm của Gefran cung cấp luôn được đánh giá cao về tính đa dạng, chất lượng và tính chuyên môn cao xoay quanh ba dòng chính gồm:  Cảm biến Gefran, Điều khiển tự động Gefran, Kiểm Soát Chuyển Động Gefran - Biến tần Gefran

Đại lý chính thức Gefran tại Việt Nam với BÁO GIÁ NHANH - HÀNG CHÍNH HÃNG - DỊCH VỤ TƯ VẤN, SỬA CHỮA 24/7

Accessori Strumenti e Potenza (Instruments & Power Accessori Instruments & Power accessories F032861 CV4-03 CAV. RJ10 4P 30CM. GEFLEX 4
    F036730 Adattatore 9poli / RJ10
    F049095 GF_eXK-2-0-0    Convert.USB/485/TTL+cavi
Accessori e materie prime sensori (Sensor accessories) Sensors accessories C08W CAVO COLLEGAMENTO 8 MT (6 POLI)*
    C08WLS 8 MT. SHIELDED CABLE + CONNECTOR IP66*
    CON006 CONNETT.LTM/PKM FE PG9 H=32+INSACCHETT
    CON008 CONNETT.PCM/TFA-M/TK FE+INSACCHETT
    CON300 CONNECT. FEMALE
    CT12 MOUNt. HOLE CLEANING TOOL KIT 1/2-20UNF
    FLA002 FLANGIA CONTRODADO M18X1.5 IK
    KF12 DRILL KIT (1/2-20 MOUNTING HOLE)
    PCUR022 CURSOR IK D32.9
    PCUR036 SLIDER CURSOR MK4 GREEN (S. ASS2)
    PCUR037 SLIDER CURSOR MK4 GREEN (S. ANGULAR)
    PKIT090 BRAKET D4,5 MK4 *
    PKIT091 BRAKET D5,5 MK4 *
Altri Strumenti (Other Instruments) Other instruments F000083 TEM250 199,9 220V S
Controllori di potenza (Power controllers) GEFLEX 25/120A F000677 GFX-E1-60/480-0-0-00-0-0
    F033612 GFX-S1-25/480-0-D-00-P-0
  GFX4 30/60/80 F029788 GFX4-30-R-2-F-0
  GFX4 IR F047611 GFX4-IR-30-0-2-F-0
Gruppi Statici (Solid State Relays with Heatsink) GTS 15/25 F000121 GTS-25/48-D-0
  GTS 40/50/60 F000125 GTS-40/48-D-0
  GTS 75/90/120A F000131 GTS-90/48-D-0               )
    F000135 GTS-120/48-D-0-VEN90
  GTT 60 F023693 GTT-50/480-1                  (480V/50A)
  GTT 90/120 F000150 GTT-120/480-0-VEN90          (480V/120A)
Indicatori (Alarm units) 2400 F031663 2400-1-W-4R-0-1
    F031900 2400-1-W-4R-0-0
    F035048 2400-1-0-4R-P-0
    F035857 2400-0-W-4R-0-0
    F039775 2400-0-0-4R-P-0
  4 F000169 4T-48-4-01-1-000
    F000172 4T-96-4-00-1
    F000174 4T-96-4-24-1
  40 F000192 40T-48-4-24-RR-R-0-0-1
    F000197 40T96-4-24-RR00-001 (EX 40T96-4-24-RR001
    F000928 40T-48-4-24-RR-R-0-R-0
    F000980 40T96-4-10-RR00-101-A69 (40T96410RR011A6
    F001050 40TB-10-RRR-1-2-1
    F026436 40B-96-5-10-RR-00-0-0-1
    F026437 40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1
    F027728 40B-96-5-10-RR-00-2-0-1
    F027945 40B-96-5-10-RR-R0-3-0-1
Melt (Melt Transducers/Transmitters) C3 / CE / CN F071503 MN2-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X0Z
  IE PL"c" / I7 PL"c" F055487 IE2-A-6-M-B02C-1-4-D-P 2130D000X00
  KE / K7 PL"c" F055985 KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-C99 2130A000X00
  M3 / M2 F008418 M22-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00
    F008501 M30-6-M-B07C-1-4-0-XM228 2130X000X00
    F008611 M31-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00
    F008715 M32-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00
    F058813 M31-8-H-P75C-1-4-D-XM110 2130X000X00
  ME / MN F008288 MN1-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00
    F021756 MN1-6-M-B07C-1-4-D-XM087 2130X000X00
    F030503 ME1-6-H-B02C-2-3-K-XM746 2130X000X00
    F035684 ME1-6-M-B05C-1-4-D-XMB31 2130X000X00
    F044577 ME2-6-H-B05C-2-1-K-XMB68 2130X000X00
  WE / WN F021444 WE0-6-M-B02C-1-4-0 2130X000X00
Pressione Industriale (Pressure Transducer/Transmitter) TK / TKDA F028572 TK-E-1-M-B03D-M-V 2130X000X00
    F028651 TK-E-1-E-B25D-H-V 2130X000X00
    F029407 TK-E-1-E-B01C-M-V 2130X000X00
  TPF / TPFADA / TPFAS / IAOS  / TAOS F033189 TPFADA-N-G-P-B04C-H-V-XP456 2130X000X00
    F042205 TPFADA-C-G-V-P03M-H-V 2130X000X00
  TPSA / TPSADA F048521 TPSADA-N-1-H-B06C-T-V 2130X000X00
  TSA F027035 TSA-E-1-C-B02U-G-T-V 2130X000T00
    F063086 TSA-E-3-Z-BV05-G-T-V 2130X000X00
Regolatori (Controllers) 1000/1001/1101 F000010 1000-R0-1R-0-1
    F000019 1000-R0-3R-0-1
    F000020 1000-R0-2H-0-1
  1200/1300 F026578 1200-RR00-01-0-1
    F027053 1200-RRWR-00-0-1
    F030800 1200-RRRR-01-2-1-S43
    F042870 1200-RRRR-01-2-1
  2301/2500 F028429 2500-0-0-0-0-0-1
  400/401 F000042 400-RR-1-000
    F000045 400-DR-1-000
    F000509 401-DDR-0
  600 F022175 600-R-D-C-2-0
    F054970 600-R-D-C-2-0-T65
  650 F065801 650-D-RR0-00030-0-G
  800 F000230 800-RRR0-10020
    F001250 800-DRRI-03301-000
    F001313 800P-RRRI-03001-000
    F026313 800-RRR0-04020-000
    F027943 800-DRRI-07320-000
Relè statici (Solid State Relays) GQ F046826 GQ-90-60-D-1-1
    F054452 GQ-90-60-D-1-1-B44
  GZ F027758 GZ-40/48-D-0
Temperatura (Temperature) AR2 / AR6 M /AR6 F032969 AR6-A-2-B-C-A-J 000X000X00150AA
  TC2 / TC6 M / TC6 / TC8 / TC9 /TC10/TCI F047305 TC6-B-XT006-118 000X000X00000XX  M20x1,5
  TC3 / TC4 / TC5 / TC5 N F013756 TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050X000X00010XX
    F029251 TC5-V-1-J-5-Q-I-B-3 050X000X00015XX
    F084122 TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3 050X000X00050XX
  TCM F010211 TCM-GF-1-J-0-A-0-T-F 004X000X00010XX
  TR1 /TR1M F080613 TR1-C-2-B-1-A-H-A-2 050X000X00050XX
  TR2 / TR6 M / TR6 F071846 TR6M-B-2-A-C-C-E-J-2 000X000X00150XX
Trasduttori di Posizione (Potentiometers) LT F003518 LT-M-0150-S 0000X000X00
    F003529 LT-M-0175-S 0000X000X00
    F003533 LT-M-0200-P 0000X000X00
    F003538 LT-M-0200-S 0000X000X00
    F003559 LT-M-0275-S 0000X000X00
    F003572 LT-M-0300-S 0000X000X00
    F003583 LT-M-0375-S 0000X000X00
    F003592 LT-M-0400-S 0000X000X00
    F003602 LT-M-0450-S 0000X000X00
    F003639 LT-M-0750-S 0000X000X00
    F003650 LT-M-0900-S 0000X000X00
    F005987 LT-M-0250-S 0000X000X00
    F006002 LT-M-0350-S 0000X000X00
    F040924 LT-M-0375-S-XL0202 0000X000X00
    F040925 LT-M-0450-S-XL0202 0000X000X00
    F040959 LT-M-0130-S-XL0202 0000X000X00
    F040962 LT-M-0300-S-XL0202 0000X000X00
    F040966 LT-M-0750-S-XL0202 0000X000X00
    F040972 LT-M-0400-P-XL0202 0000X000X00
    F040994 LT-M-0150-P-XL0202 0000X000X00
    F040997 LT-M-0275-P-XL0202 0000X000X00
    F041001 LT-M-0500-P-XL0202 0000X000X00
    F041004 LT-M-0600-P-XL0202 0000X000X00
    F041008 LT-M-1050-P-XL0202 0000X000X00
    F050603 LT-M-0375-P-XL0202 0000X000X00
  PA F003705 PA1-F-125-S01M 0000X000X00
    F003714 PA1-F-150-S03M 0000X000X00
  PC F003843 PC-M-0050 0000X000X00
    F003846 PC-M-0100 0000X000X00
    F003901 PC-M-0750 0000X000X00
    F048410 PC-F-0275 0000X000X40
  PK F004058 PK-M-0750 0000X000X00
    F004088 PK-M-1250 0000X000X00
    F041503 PK-M-0750-XL0327 0000X000X00
    F041505 PK-M-1000-XL0327 0000X000X00
    F042655 PK-M-0650-XL0327 0000X000X00
    F042656 PK-M-0800-XL0327 0000X000X00
    F051367 PK-M-1000 L000X000X00
  PMA F005239 PM-A-12-F-0200-X 0000X000XX00XXX
    F005241 PM-A-12-F-0300-X 0000X000XX00XXX
    F005245 PM-A-12-F-0500-X 0000X000XX00XXX
  PMI F005333 PM-I-12-F-0500-X 0000X000XX00XXX
    F005335 PM-I-12-F-0600-X 0000X000XX00XXX
    F022565 PM-I-12-F-0850-M 0000X000XX00XXX
  PY F004166 PY-1-F-050-S01M 0000X000X00
    F004199 PY-2-C-025 0000X000X00
    F004228 PY-2-F-025-S01M 0000X000X00
    F006381 PY-2-F-100-S02M 0000X000X00
  PZ F004301 PZ-12-A-100 0000X000X00
    F004310 PZ-12-A-125 0000X000X00
    F004377 PZ-34-A-050 0000X000X00
    F004384 PZ-34-A-075 0000X000X00
    F004406 PZ-34-A-150 0000X000X00
    F004411 PZ-34-A-200 0000X000X00
    F004420 PZ-34-A-250 0000X000X00
    F006458 PZ-34-A-300 0000X000X00
  Rotative potentiometers F003148 PCIR00A CONDIZIONATORE DI SEGNALE
    F003152 PCIR 102 CONDIZIONATORE  DI SEGNALE
    F004522 PR-65-B-0-472 0000X000X00
    F004536 PR-65-E-0-472 0000X000X00
Trasduttori di forza (Load Cells) AM F005035 AM-KN2D 2130X000X00
  CM F005078 CM-K2M-F-S 2130X000X00
  TC F006518 TC-K2M-F-S  XC0081       2130X000X00
  TR F005528 TR-N2C-C35-2 2130X000X00
    F025587 TR-N15C-C40-1 2130X000X00
Trasduttori di forza Sensormate (Load Cells Sensormate) Sensormate Accessories F060472 REPAIR-KIT FOIL
  Sensormate QE System (wireless) F081448_CHG QE1008-W-08-BLE
  Sensormate Strain Press on Sensors QE si F065869_CHG QE1008-W
Trasduttori senza contatto (Contactless Potentiom.) IK4 A F066001 IK4-A-B-0130-E-1 L000XXXXS00M0XX
    F074100 IK4-A-R-0800-E-1 0000XXXXS10M0XX
  MK4 A F023777 MK4-A-B-0350-N 0000X000X00X0XX
    F023842 MK4-A-B-2000-N 0000X000X00X0XX
    F024301 MK4-A-B-0450-N 0000X000X00X0XX
    F024689 MK4-A-B-0600-N 0000X000X00X0XX
    F024749 MK4-A-B-0250-N 0000X000X00X0XX
    F025626 MK4-A-A-0500-E 0000X000X00X0XX
    F026893 MK4-A-A-0350-E 0000X000X00X0XX
    F065579 MK4-A-B-0350-N-XL0435 0000X000X00X0XX
  MK4 C - IK4 C F043003 MK4-C-B-0600-A-3 00002XXXX00X0XX
    F043004 MK4-C-B-0750-A-3 00002XXXX00X0XX
    F049860 MK4-C-B-2000-A-3 00002XXXX00X0XX
  RK4 F046693 RK-4-0200-E 0000X000X00M0XX
  WPP - A F305713 WPP-A-A-1750-N 0000X000X00X0XX

 

Xem thêm sản phẩm Gefran tại đây