BẢNG GIÁ GEFRAN VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ NGAY

1350-R-RR0-00000-1-G PID Controller Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
2301-SI-0-2R-1,
DES V.5.3
Controller Indicator Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
40B-96-5-99-RR-R0-3-0-1 Indicator Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
AR6-B-2-A-E-A-K-J-2000X000X00100AX  Temperature sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
PA1-F-150-S01M XL0113 Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
PMA-12-F-150-X Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
MK4-C-B-0600-A-300002XXXX00X0XX Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
GT-C_100VW-PCER128-D128-0000C200-S32 Power control  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
PA1-F-100-S01M Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
AR6-B-2-A-E-A-K-J-2000X000X00100AX  Temperature sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
LT-M-0150-S  Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
LT-M-0450-S-XL0202 Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
LT-M-0375-S-XL0202 Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
LT-M-0375-S-XL0202 Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
LT-M-0300-S-XL0202 Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
IE1-S-8-M-B05C-1-4-F-P-E 2130B000S00
Pressure sensors (IE1-S-8-M-B05C-1-4-F-PEB 2130B000S00)
Melt Sensor Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
LT-M-0150-S Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
Model: HD4875
Solid State Relay - Crydom
Solid State Relay Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
WE0-6-M-B02C-1-4-0 2130X000X00 Pressure sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
PCIR A  Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
40B-96-4-10-RR-R-0-1-000
replaced by 40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1.
Indicator Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
800-RRR0- 10020 Controller Indicator Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
S9DL268R ADL300B-4300-KBL-F-4-C-ER
Integrated Braking Module - External EMC Filter 
( 30Kw Drive)
  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
S5P2T KB-ADL Programming Keypad Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70 2130B000X00  Pressure sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
PM-A-12-F-0200-X Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
PZ12-A-125 Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
MK4-A A-0500- N0000X000X00X0XX Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
TSA-E-1- M-B02U-G-T-V (2bar, 4- 20mA 10-30vdc) Pressure sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
MK4-A A-0300- N0000X000X00X0XX Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
Pcir-A  Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
LT-M-0600-P-XL0202 Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
PA1-F-100-S01M-XL0202  Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
ONP1-A -A-0800-E
Model: WPG-A-A-0800-E
(ONP1-A -A-0800-E mã cũ) 
Position sensors
Stroke 800mm
Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
PA1-F-125-S01M Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D702130B000X00 Position sensors  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
2301-SI-0-2R-1 Indicator Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
2301-SI-1-2R-1 Indicator Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
2301-SI-2-2R-1 Indicator Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
2301-SI-2-2R-1-S13 Indicator Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
2301-SW-0-2R-1 Indicator Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
F024394
1200-RRWR-00-0-0
Temperature Controller Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
1200 - RRRR -01-2- 1
CODE : F030800
Temprature controller  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
type :1200 - RR00 -01-0- 1
CODE : F026578
Temprature controller  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
QE1008-08-4D-05-000  Magnet-mount strain sensor Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
GFX4-30-R-2-F-0 Power Controller  Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
PZ34-A-200  Position sensors Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
LT-M -0100-S-XL0202 Position sensors Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
LT-M-0375-S Position sensors Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
40B-96-5-10-RR-R0-0-2-1 Indicator Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam
C32-6-M-B07C-1-4-D Melt Sensor Gefran Vietnam, Gefran Việt Nam, Cảm biến Gefran Việt Nam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam