CẢM BIẾN GEFRAN – GEFRAN SENSOR

Gefran cung cấp các thiết bị chính xác để đo các biến số của quá trình: nhiệt độ, công suất, áp suất và vị trí. Linh kiện chính được sản xuất trong các phòng sạch được bảo vệ khỏi bất kỳ sự can thiệp bên ngoài nào và được trang bị thiết bị với công nghệ cao.

Cảm biến vị trí -  Position sensor

Potentiometers: : LT, PC, PK, PA1, PY1, PY2, PY3, PZ12, PZ34, LT67, PC67, PZ67-S, PZ67-A, PME, PMA, PMI, PMI-SL, PMI-SLE, IC, PS, PR65, EG01_EG02, EG03, PCIR 101-102, PCIR

Magnetostrictives: WPG-A, WPP-A, WPA-A, WPP-S, WPA-S, MK4-C, MK4-P, WRG-A, WRP-A, WRA-A, WRP-S, WRA-S, IK4-C, IK4-P, RK-2, RK-4, RK-5, RK-5 C, RK-5, MK4-A, MK4-S, IK4-A, IK4-S

Rotary: GRA, GRN

Inclinometers: GIB, GIG, GIT

Linear by wire: GSF

Cảm biến áp suất - Pressure sensor:

  • Dùng trong công nghiệp: KS, TK, TKDA, KH, KHC, KX, TSA, TPH, TPHADA, TPF, TPFADA, TPFAS, TPS, TPSA, TPSADA, TDP-1001

  • Cảm biến áp suất nóng chảy – Melt sensor: M9, M8, M7, M0, W9, W8, W7, W0, M5, W0, M5, GRD, TS3, M6, W6, MD, WD, KD, CT, MX4, M3, W3, M, 3, I3, W7 PLc, K7 PLc, I7 PLc, MN, WN, KN, IN, MX, WX, KF, IX, ME PLc, WE PLc, KE PLc, IE PLc, ME, WE, KE, HKE, HMX4, HWE.


Cảm biến nhiệt độ - Temperature sensors : với các dòng sản phẩm thermocouples, resistance thermometers

Cảm biến lực căng – Strain and force sensor:

               + Force: Cu, TU, SB, CB, SH, CM, TC, TR, CIR, CIR-D, AM, TH, CC, DLC, DLCA, CT

               + Strain: QE1008-W SET, IN Sensor, SL76-VDA , SB46, SB76-VDA, ML1018, GE1029-A, GE1029, AN1068, VDA-I,  QE1008, DAK, QE1010, QE1008-DU-1D, QE1008-DU-4D, QE1008-DU-4USB, GE1029-DU-1D, GE1029-DU-4D, DU-1D, DU-4D, DU-4USB, SL76/80-AA/AC.

Pitesco là đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam | Gefran Vietnam