GTS-25/48-D-0, Rờ le bảo vệ GTS-25/48-D-0, Đại lý chính hãng Gefran Vietnam

100% Italy Origin Gefran Vietnam Model: GTS-40/48-D-0
 (Code cũ GTS 40/480-0) Solid state relays
100% Italy Origin Gefran Vietnam Model: GTS-25/48-D-0
 (Code cũ GTS 25/480-0) Solid state relays