Nền tảng tự động - automation platform

Gefran Soluzioni thiết kế và sản xuất các thiết bị tự động hóa, bảng điện và phần mềm điều khiển cho các quy trình công nghiệp.

Với hơn 15.000 máy được cài đặt và bí quyết cho điểm số của các ứng dụng, Gefran Soluzioni có kiến thức chuyên môn đã được kiểm nghiệm theo thời gian và cung cấp cho khách hàng (cả OEM và người dùng cuối) các giải pháp kiểm soát quy trình và máy tiên tiến.

Các dòng sản phẩm bao gồm:

PANEL PC - CPU: eView LT Control panel, AXM View, GF_VEDO SL 35CT, GF_VEDO SL 70CT - V70CT, eView BOX Control panel,

REMOTE I/OS: AXM I/O, CAN-IO Extrusion, CAN-IO Custom IO remote module, R-SW5, R-ETM100, R-GCANs, R-ETH100, SW5-SA, R-TC8, R-MIX, R-MIXR, R-C3, R-E16, R-U8, R-EU32, R-U16, R-EU16, R-D/A4 - R-D/A8 - R-D/A16, R-MA6, R-A/D8, R-BUS, R-TEMP4

HMI TERMINALS: ePanel, eGT-I, eView HD

PLCS IN RACKS: ePCLogic400, CPU modules, e430, e410, Rack system.

DEVELOPMENT ENVIRONMENTS: Gf_Project LX, GF_Project VX, GF Designer HD

TEMPLATES

TURN KEY SOLUTIONS: Remote Assistance 3G, GF Connect Remote Assistance, GF Designer HD,

CONNECTIVITY 4.0

ACCESSORIES: eKM32 keyboard, ekM64 Keyboard

Xem chi tiết sản phẩm của Gefran Automation tại đây


Pitesco là đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam | Gefran Vietnam