GTS-40/48-D-0, Rờ le bảo vệ GTS-40/48-D-0, Đại lý chính hãng Gefran Vietnam

Gefran Vietnam Model: GTS-40/48-D-0
 (Code cũ GTS 40/480-0) Solid state relays
Gefran Vietnam Model: GTS-25/48-D-0
 (Code cũ GTS 25/480-0) Solid state relays