cam-bien-lt-m-0175-s-gefran-vietnam.png

HÀNG SẴN KHO, STOCK, GIAO NGAY 2-3 NGÀY

 

Code Hãng Gefran Stock kho - có sẵn
TSA-E-1-C-B02U-G-T-V-2130X000X00
Cảm biến áp suất Gefran
Thiết bị Gefran, Đại lý Gefran Việt Nam 3
LT-M-0450-S-XL0202
Cảm biến vị trí Gefran
Thiết bị Gefran, Đại lý Gefran Việt Nam 1
LT-M-0375-S-XL0202
Cảm biến vị trí Gefran
Thiết bị Gefran, Đại lý Gefran Việt Nam 1
LT-M-0300-S-XL0202
Cảm biến vị trí Gefran
Thiết bị Gefran, Đại lý Gefran Việt Nam 1
GZ-40/48-D-0
Điều khiển nguồn
Thiết bị Gefran, Đại lý Gefran Việt Nam 1
ME1-6-M-B50C-1-4-D-XMB31 2130X
Cảm biến áp suất Gefran Melt sensor
Thiết bị Gefran, Đại lý Gefran Việt Nam 1
LT-M-0175-S
Cảm biến vị trí Gefran
Thiết bị Gefran, Đại lý Gefran Việt Nam 1
LT-M-0275-P-XL0202
Cảm biến vị trí Gefran
Thiết bị Gefran, Đại lý Gefran Việt Nam 2
LT-M-0750-S
Cảm biến vị trí Gefran
Thiết bị Gefran, Đại lý Gefran Việt Nam 1

 

Pitesco là đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm Gefran. Báo giá nhanh, tư vẫn kỹ thuật 24/7