cam-bien-vi-tri-pk-gefran-gefran-vietnam-pk-m-2000-ptc-vietnam.png

Gefran Position sensor, Cảm biến Gefran, Cảm biến vị trí Gefran, Cảm biến vị trí PK Gefran, Gefran, Thiết bị Gefran

1/ Đặc điểm của cảm biến PK Gefran - PK Gefran Position Sensor

  • Cảm biến vị trí PK Gefran có đầu dò đã được cải tiến để đảm bảo độ tin cậy cao hơn trong mọi điều kiện.
  • Liên kết cơ học bằng cách sử dụng mối nối , ren M5
  • Cảm biến PK Gefran đảm bảo việc cài đặt được thực hiện đơn giản hơn do không có sự biến đổi tín hiệu điện trong đầu ra
  • Các rãnh mới cung cấp một giải pháp thay thế tuyệt vời cho hệ thống buộc bằng giá đỡ thông thường
  • Cảm biến Gefran lý tưởng cho các ứng dụng trên máy ép nhựa, máy ép đứng và các loại máy chế biến khác
  • Cảm biến PK có Cấp bảo vệ IP40

Thông tin chi tiết sản phẩm tại đây:  
Chọn code 
2. List code cảm biến vị trí PK Gefran

F003907 PK-B-0100 0000X000X00
F056679 PK-B-0100 L000X000X0N
F003911 PK-B-0130 0000X000X00
F003913 PK-B-0150 0000X000X00
F055414 PK-B-0175 0000X000X00
F003917 PK-B-0200 0000X000X00
F003921 PK-B-0225 0000X000X00
F053022 PK-B-0250 0000X000X00
F052628 PK-B-0250 L000X000E00
F060901 PK-B-0250 L000X000X00
F003925 PK-B-0300 0000X000X00
F068102 PK-B-0300 0000X000X0N
F052273 PK-B-0300 L000X000X00
F041870 PK-B-0350 0000X000X00
F039387 PK-B-0360 0000X000X00
F052711 PK-B-0400 0000X000E00
F003931 PK-B-0400 0000X000X00
F056857 PK-B-0400 L000X000E00
F067472 PK-B-0400 L000X000X00
F003936 PK-B-0450 0000X000X00
F003938 PK-B-0500 0000X000X00
F068100 PK-B-0500 0000X000X0N
F003942 PK-B-0600 0000X000X00
F071956 PK-B-0700 0000X000X00
F003946 PK-B-0750 0000X000X00
F055275 PK-B-0850 0000X000X00
F003953 PK-B-0900 0000X000X00
F003956 PK-B-1000 0000X000X00
F070165 PK-B-1000 L000X000X00
F003959 PK-B-1250 0000X000X00
F030867 PK-B-1500  L000X000X00
F003962 PK-B-1500 0000X000X00
F003966 PK-B-1750 0000X000X00
F003969 PK-B-2000 0000X000X00
F003973 PK-M-0100 0000X000A00
F003971 PK-M-0100 0000X000X00
F053318 PK-M-0100 L000X000X00
F003979 PK-M-0130 0000X000A00
F003977 PK-M-0130 0000X000A0N
F003978 PK-M-0130 0000X000X00
F049518 PK-M-0130 0000X000X0N
F069304 PK-M-0130 L000X000X00
F062178 PK-M-0130 L000X000X0N
F003987 PK-M-0150 0000X000A00
F003982 PK-M-0150 0000X000A0N
F003985 PK-M-0150 0000X000X00
F003983 PK-M-0150 0000X000X0N
F054881 PK-M-0150 L000X000A00
F072604 PK-M-0150 L000X000X00
F006162 PK-M-0175 0000X000X00
F053372 PK-M-0175 0000X000X0N
F053694 PK-M-0175 L000X000X00
F003993 PK-M-0200 0000X000A00
F003991 PK-M-0200 0000X000X00
F066858 PK-M-0200 0000X000X0N
F044146 PK-M-0200 L000X000X00
F063243 PK-M-0200 L000X000X0N
F004003 PK-M-0225 0000X000A00
F003997 PK-M-0225 0000X000A0N
F003999 PK-M-0225 0000X000X00
F003998 PK-M-0225 0000X000X0N
F062508 PK-M-0225 L000X000X00
F063030 PK-M-0250 0000X000A00
F006175 PK-M-0250 0000X000X00
F052307 PK-M-0250 0000X000X0N
F069364 PK-M-0250 L000X000X00
F004012 PK-M-0300 0000X000A00
F004011 PK-M-0300 0000X000A0N
F004008 PK-M-0300 0000X000X00
F004007 PK-M-0300 0000X000X0N
F052835 PK-M-0300 L000X000X00
F051708 PK-M-0350 0000X000A00
F006189 PK-M-0350 0000X000X00
F051392 PK-M-0350 L000X000X00
F047948 PK-M-0360 0000X000A00
F006195 PK-M-0360 0000X000A0N
F006199 PK-M-0360 0000X000X00
F006196 PK-M-0360 0000X000X0N
F063700 PK-M-0360 L000X000X00
F004019 PK-M-0400 0000X000A00
F004018 PK-M-0400 0000X000X00
F058111 PK-M-0400 0000X000X0N
F044147 PK-M-0400 L000X000X00
F066260 PK-M-0400 L000X000X0N
F004029 PK-M-0450 0000X000A00
F004024 PK-M-0450 0000X000A0N
F004027 PK-M-0450 0000X000X00
F004026 PK-M-0450 0000X000X0N
F049545 PK-M-0450 L000X000X00
F004041 PK-M-0500 0000X000A00
F004036 PK-M-0500 0000X000A0N
F004038 PK-M-0500 0000X000X00
F004037 PK-M-0500 0000X000X0N
F049265 PK-M-0500 L000X000X00
F053578 PK-M-0500 L000X000X0N
F004050 PK-M-0600 0000X000A00
F004045 PK-M-0600 0000X000A0N
F004047 PK-M-0600 0000X000X00
F004046 PK-M-0600 0000X000X0N
F054878 PK-M-0600 L000X000A00
F050333 PK-M-0600 L000X000X00
F051707 PK-M-0700 0000X000A00
F006231 PK-M-0700 0000X000X00
F059621 PK-M-0700 0000X000X0N
F060252 PK-M-0700 L000X000X00
F004059 PK-M-0750 0000X000A00
F004056 PK-M-0750 0000X000A0N
F004058 PK-M-0750 0000X000X00
F004057 PK-M-0750 0000X000X0N
F004060 PK-M-0750 0082X000A00
F055180 PK-M-0750 L000X000A00
F047327 PK-M-0750 L000X000X00
F051709 PK-M-0850 0000X000A00
F004064 PK-M-0850 0000X000X00
F068785 PK-M-0850 L000X000X00
F004071 PK-M-0900 0000X000A00
F004067 PK-M-0900 0000X000A0N
F004070 PK-M-0900 0000X000X00
F004068 PK-M-0900 0000X000X0N
F052309 PK-M-0900 L000X000X00
F004082 PK-M-1000 0000X000A00
F004077 PK-M-1000 0000X000A0N
F004079 PK-M-1000 0000X000X00
F004078 PK-M-1000 0000X000X0N
F051367 PK-M-1000 L000X000X00
F047145 PK-M-1000 L000X000X0N
F004090 PK-M-1250 0000X000A00
F004088 PK-M-1250 0000X000X00
F050404 PK-M-1250 0000X000X0N
F043824 PK-M-1250 L000X000X00
F004099 PK-M-1500 0000X000A00
F004096 PK-M-1500 0000X000A0N
F004097 PK-M-1500 0000X000X00
F063701 PK-M-1500 L000X000X00
F004106 PK-M-1750 0000X000A00
F004105 PK-M-1750 0000X000X00
F004112 PK-M-2000 0000X000A00
F004110 PK-M-2000 0000X000X00
F070176 PK-M-2000 L000X000X00

Pitesco là đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm Gefran. Báo giá nhanh, tư vẫn kỹ thuật 24/7