relay.png

Relay GTS Gefran, Rờ le GTS Gefran, Rơ le (relay) bán dẫn Gefran, Đại lý Thiết bị Gefran, Thiết bị Gefran,

Relay GTS-40/48-D-0/ GTS-40/480-0

Giới thiệu chung relay Gefran:
Việc lắp và ngắt tải điện yêu cầu sử dụng thiết bị đóng cắt và bảo vệ phù hợp, an toàn và không bị nhiễu.
Nhiều ứng dụng công nghiệp yêu cầu tải phải được kích hoạt với thời gian chuyển mạch rất ngắn để duy trì sự kiểm soát chính xác.
Giải pháp là sử dụng rơ le trạng thái rắn/ Relay bán dẫn Gefran
Gefran cung cấp một loạt các đơn vị rơle trạng thái rắn, GTS, với xếp hạng dòng điện từ 10A đến 120A và điện áp danh định là 230Vac, 480Vac.
Theo loại tải, có phiên bản Triac, và phiên bản SCR đôi.
Tất cả các mô hình đã được thiết kế để đảm bảo hoạt động liên tục ở mức đầy đủ hiện tại trong nhiệt độ môi trường lên đến 40 ° C.
Đối với các hoạt động ít quan trọng hơn, có thể sử dụng các sản phẩm ở dòng điện lớn hơn định mức danh nghĩa của chúng (tham khảo các đường cong tản nhiệt).
Một loạt các phụ kiện có sẵn: cầu chì, giá đỡ cầu chì và kết nối ray DIN.

Mô tả relay bán dẫn Gefran:

Chuyển mạch điện áp bằng không. Phạm vi hiện tại: 15 A đến 120A
Điều khiển đầu vào từ tín hiệu logic
Chuyển mạch ở điện áp không giao nhau
Các phiên bản với TRIAC và với SCR kép ở dạng đối song song
Đèn LED bật nguồn
Bảo vệ MOV (varistor)
Gắn chặt vào thanh DIN (tiêu chuẩn); gắn chặt vào bảng điều khiển (tùy chọn)

Pitesco là đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam - Relay GTS Gefran, Rờ le GTS Gefran, Rơ le (relay) bán dẫn Gefran, Đại lý Thiết bị Gefran, Thiết bị Gefran

Xem thêm chi tiết Relay GTS Gefran tại đây

F000116 GTS-15/24-D-0              15A-230Vac (15A a 40°C; voltage range 24...280Vac) 
F000117 GTS-15/48-D-0              15A-480Vac (15A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F061582 GTS-15/60-D-0              15A-600Vac (15A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
     
    25 Ampere
F000120 GTS-25/24-D-0              25A-230Vac (25A a 40°C; voltage range  24...280Vac) 
F000121 GTS-25/48-D-0              25A-480Vac (25A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F061583 GTS-25/60-D-0              25A-600Vac (25A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
     
    40 Ampere
F000124 GTS-40/24-D-0         40A-230Vac (40A a 40°C; voltage range 24...280Vac) 
F000125 GTS-40/48-D-0   40A-480Vac (40A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F061584 GTS-40/60-D-0   40A-600Vac (40A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
     
    50 Ampere
F023535 GTS-50/24-D-0              50A-230Vac (50A a 40°C; voltage range 24…280Vac) 
F000127 GTS-50/48-D-0              50A-480Vac (50A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F061342 GTS-50/60-D-0              50A-600Vac (50A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
     
    60 Ampere
F023536 GTS-60/24-D-0              60A-230Vac (60A a 40°C; voltage range 24…280Vac) 
F000129 GTS-60/48-D-0              60A-480Vac (60A a 40°C; voltage range 24…530Vac) 
F061587 GTS-60/60-D-0              60A-600Vac (60A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
     
    75 Ampere
F023537 GTS-75/24-D-0              75A-230Vac (75A a 40°C; voltage range 24…280Vac) 
F023538 GTS-75/48-D-0              75A-480Vac (75A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F061589 GTS-75/60-D-0              75A-600Vac (75A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
     
    90 Ampere
F023539 GTS-90/24-D-0              90A-230Vac (90A a 40°C; voltage range 24…280Vac) 
F000131 GTS-90/48-D-0              90A-480Vac (90A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F061592 GTS-90/60-D-0              90A-600Vac (90A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
     
    120 Ampere
F023540 GTS-120/24-D-0 VEN91    120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 115Vac
F023541 GTS-120/24-D-0  VEN90  120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 230Vac
F023542 GTS-120/24-D-0  VEN92   (*) 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 24Vdc 
F000133 GTS-120/48-D-0 VEN91    120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24...530Vac); fan p.s. 115Vac
F000135 GTS-120/48-D-0  VEN90  120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24...530Vac); fan p. s. 230Vac
F022825 GTS-120/48-D-0  VEN92   (*) 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24...530Vac); fan p.s. 24Vdc 
F061620 GTS-120/60-D-0 VEN91    120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 115Vac
F061622 GTS-120/60-D-0  VEN90  120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 230Vac
    15 Ampere
F061593 GTS-15/24-A-0              15A-230Vac (15A a 40°C; voltage range 24...280Vac) 
F060683 GTS-15/48-A-0              15A-480Vac (15A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F061595 GTS-15/60-A-0              15A-600Vac (15A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
     
    25 Ampere
F061596 GTS-25/24-A-0              25A-230Vac (25A a 40°C; voltage range 24...280Vac) 
F061336 GTS-25/48-A-0              25A-480Vac (25A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F061343 GTS-25/60-A-0              25A-600Vac (25A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
     
    40 Ampere
F061599 GTS-40/24-A-0         40A-230Vac (40A a 40°C; voltage range 24...280Vac) 
F060684 GTS-40/48-A-0   40A-480Vac (40A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F060685 GTS-40/60-A-0   40A-600Vac (40A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
     
    50 Ampere
F061602 GTS-50/24-A-0              50A-230Vac (50A a 40°C; voltage  range 24…280Vac) 
F060686 GTS-50/48-A-0              50A-480Vac (50A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F060687 GTS-50/60-A-0              50A-600Vac (50A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
F061605 GTS-50/60-A-1              50A-600Vac (50A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure alarm with isolated contact  ( NO )
     
    60 Ampere
F061606 GTS-60/24-A-0              60A-230Vac (60A a 40°C;voltage  range 24…280Vac) 
F061337 GTS-60/48-A-0              60A-480Vac (60A a 40°C; voltage range 24…530Vac) 
F061344 GTS-60/60-A-0              60A-600Vac (60A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
F061609 GTS-60/60-A-1              60A-600Vac (60A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure  alarm with isolated contact  ( NO )
     
    75 Ampere
F061610 GTS-75/24-A-0              75A-230Vac (75A a 40°C; voltage range 24…280Vac) 
F061338 GTS-75/48-A-0              75A-480Vac (75A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F061612 GTS-75/60-A-0              75A-600Vac (75A a 40°C; voltage range 24…660Vac) 
F061613 GTS-75/60-A-1              75A-600Vac (75A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure  alarm with isolated contact  ( NO )
     
    90 Ampere
F061614 GTS-90/24-A-0              90A-230Vac (90A a 40°C; voltage range 24…280Vac) 
F061339 GTS-90/48-A-0              90A-480Vac (90A a 40°C; voltage range 24...530Vac) 
F066271 GTS-90/48-A-1 90A-480Vac (90A a 40°C; voltage range 24...530Vac); total load failure  alarm with isolated contact  ( NO )
F061616 GTS-90/60-A-0              90A-600Vac (90A a 40°C;voltage  range 24…660Vac) 
F061617 GTS-90/60-A-1              90A-600Vac (90A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure alarm with isolated contact  ( NO )
     
    120 Ampere
F061618 GTS-120/24-A-0 VEN91    120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 115Vac
F061619 GTS-120/24-A-0  VEN90  120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 230Vac
F061341 GTS-120/48-A-0 VEN91    120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24...530Vac); fan p.s. 115Vac
F061340 GTS-120/48-A-0  VEN90  120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24...530Vac); fan p.s. 230Vac
F069321 GTS-120/48-A-1-VEN90  120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24...530Vac); fan p.s. 230Vac; total load failure  alarm with isolated contact (NO)
F061626 GTS-120/60-A-0 VEN91    120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 115Vac
F061627 GTS-120/60-A-1 VEN91    120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 115Vac; total load failure  alarm with isolated contact (NO)
F061628 GTS-120/60-A-0  VEN90  120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 230Vac
F061629 GTS-120/60-A-1 VEN90    120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 230Vac; total load failure  alarm with isolated contact (NO)